Polityka Prywatności i Plików Cookies data publikacji 26.04.2021

Hej, w Cute Story traktujemy Twoje dane oraz ich ochronę w pełni odpowiedzialnie.
Zawarte w tym dokumencie informacje to zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem z tej strony internetowej.

Podstawowe informacje:
1. Administratorem danych osobowych jest Ewa Bułat, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Ewa Bułat Cute Story, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6832023954, nr REGON 366123176, ul. Edwarda Dembowskiego 14, 32-020 Wieliczka.
2. W razie pytań związanych z Polityką Prywatności i Plików Cookies strony internetowej bardzo proszę o kontakt pod wskazanym adresem e-mail: ewa@cutestory.pl
3. Proszę pamiętać, że kontaktując się ze mną poprzez pocztę e-mail, wysyłając zapytanie przez formularz na stronie, czy zapisując się do newslettera w każdej z tych sytuacji, przekazujesz mi swoje dane osobowe na przykład: imię oraz adres poczty e-mail.
4. Ze swojej strony zapewniam, że dokładam wszelkiej staranności, aby przekazane mi dane były bezpieczne.
5. Świadomie dobieram podmioty, z którymi współpracuję, aby zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa przekazanych mi danych.

Zasady:
1. Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych stron, wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania. W dalszej części wskazuję, dokładnie jak działają pliki cookies i jakie to ma dla Ciebie znaczenie.
2. Korzystam z narzędzi analitycznych czy marketingowych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin mojej strony, np. czasu spędzonego na mojej stronie lub odwiedzonych zakładek. W dalszej części dokumentu znajdziesz informacje o szczegółach.
3. Korzystanie z mojej strony internetowej jest dobrowolne. Nieprzekazanie pewnych informacji może wiązać się z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu, np. skontaktowania się ze mną za pośrednictwem poczty e – mail.
4. Zapewniam, że dane osobowe są przetwarzane przeze mnie z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Twoje prawa:
RODO przyznaje następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1. Prawo dostępu do informacji i obowiązek informacyjny – oznacza, że każda osoba, której dane są przetwarzane na prawo wiedzieć, co się z jej danymi osobowymi się dzieje. Między innymi w tym celu została stworzona Polityka Prywatności, którą właśnie czytasz.
Prawo dostępu do danych osobowych – oznacza, że jeśli ja jako administrator Twoich danych otrzymam od Ciebie żądanie dostępu do Twoich danych to mam obowiązek udzielić Ci takiej informacji. Swoje obowiązki w tym zakresie jako administrator danych mam wykonać niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca. Jeśli w tym terminie będzie to niemożliwe, to mam obowiązek poinformować Cię przynajmniej czy przetwarzam Twoje dane i mogę wtedy przedłużyć termin na kompletną odpowiedź na Twoje żądanie o dwa miesiące.
Prawo do sprostowania danych osobowych – oznacza, że możesz żądać ode mnie abym jako administrator Twoich danych sprostował dane nieprawidłowe, lub uzupełnił dane niekompletne.
Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym – oznacza, że możesz domagać się ode mnie jako od administratora Twoich danych osobowych ich usunięcia, poinformowania przeze mnie osoby, którym Twoje dane zostały przekazane o ich usunięciu, masz także prawo domagać się, aby Twoje dane, które zostały przeze mnie upublicznione podlegały usunięciu także przez innych administratorów. Jako administrator Twoich danych mam też obowiązek na Twoje żądanie poinformować Cię, którym odbiorcom przekazane zostały Twoje dane, które podlegają usunięciu.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz domagać się ode mnie ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzieje się tak na przykład, gdy nie zgadzasz się z prawidłowością przetwarzanych danych albo kiedy uznasz, że nie potrzebujesz już danych do celów przetwarzania.
Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz sprzeciwić się temu, aby Twoje dane były przetwarzane przeze mnie.
Prawo do przenoszenia danych – oznacza, że możesz żądać ode mnie przekazania Twoich danych bezpośrednio wskazanemu innemu administratorowi.
Prawo do wniesienie skargi – oznacza, że gdy tylko uznasz, że przetwarzanie przeze mnie Twoich danych narusza przepisy prawa możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2. Pamiętaj, proszę, że nie każde z tych uprawnień będzie Ci przysługiwać zawsze i w każdych warunkach. Nie jest to przejaw mojej złej woli a natura przepisów prawa.

Podmioty trzecie:

1. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystam w związku z prowadzeniem przeze mnie działalności polegającej na publikowaniu treści.
2. Starannie dobieram podmioty, z którymi współpracuję lub z których usług korzystam i zawsze kieruje się zapewnieniem odpowiedniej ochrony danych.
3. Zaliczają się do nich:
3.1 Podmioty przetwarzające dane w obszarze Unii Europejskiej
– Kei.pl – serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu oraz obsługi poczty elektronicznej
– Pomoc techniczna – w celu uzyskania wsparcia technicznego w zakresie prowadzenia strony internetowej, obsługi serwera, poczty email.
3.2 Podmioty przetwarzające dane poza terytorium Unii Europejskiej:
– Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl
– Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation
– Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

Pliki cookies i inne technologie śledzące:

1. Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych, używa plików cookies.
2. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
3.Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz przeglądając strony internetowe.
4. Mogą być one odczytywane przeze mnie („cookies” własne), które wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystam („cookies” zewnętrzne).
5. Pamiętaj proszę, że masz prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki albo ich usunięcia.
6. Moja strona internetowa wykorzystuje następujące technologie śledzące:
– Wtyczki społecznościowe, takie jak: Facebook, Instagram.
– Google Analytic

Logi serwera:

1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się moja strona.
2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują na przykład adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz.
3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu. Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Postanowienia końcowe

1. Treści oraz zdjęcia zamieszczone na niniejszej stronie oraz w serwisach społecznościowych Cute Story są przejawem mojej własnej intelektualnej twórczości. W związku z tym stanowią one przedmiot moich praw autorskich.
2. Nie wyrażam zgody na kopiowanie w części lub całości bez mojej wyraźnej, uprzedniej zgody.